Publikationer

Publikationer


När jag började  som ingenjör på Statens strålskyddsinstitut (SSI) var år 1966, som var det år som institutet bildades. Innan detta år var det vid Radiofysiska institutionen som studier av radioaktivitet och joniserande strålning genomfördes. Resultaten av dessa studier presenterades i Acta Radiologica men också i internationella tidskrifter. En lista på publikationer från 1938 -1968 finns i en SSI_rapport SSI:1069-001.  Jag tycker att det är värdefullt att kunna få tillgång till dessa historiska studier där Rolf M. Sievert var en drivande kraft och så småningom  vars namn är ursprunget det som i dagens press presenteras som stråldos/risk i enheten millisievert.
Ca  hälften av personalen vid den tiden tillhörde forskningsavdelningen (sk, speciallab. senare miljölab.) vars studier rapporterades huvudsakligen i SSI-rapporter.  En sammanställning av dessa rapporter från spec.lab. från 1967 till 1995 finns här.

For peer-reviewed papers

Här finns en PDF-lista på de publikationer som har blivit godkända i internationella tidskrifter. 

I listan finns blå länkar till publikationerna.

Flera av dessa finns också under ResearchGateRolf

For other reports

Här finns PDF-lista på rapporter på SSI etc, konferenser mm.

I listan finns blå länkar till publikationerna.


Tidigare projekt - 1984


Respiratory Tract Deposition of Radon Daughters in Humans