Om mig / CV

Rolf Anton Falk

Född i Norsjö, Västerbotten 1938


Mina klasskamrater när vi tog examen i kemi vid Skellefteås tekniska gymnasium.

Teoretisk utbildning


1960

Ingenjörsexamen från gymnasiets kemitekniska linje; Skellefteå


1968

Fil.Kand. vid Stockholms Universitet,

Matematisk-naturvetenskapliga Fysik 2 betyg, Matematik 1 betyg, Radiofysik 2 betyg, Statistik 1 betyg


1971

Betyg 3 i Radiofysik


1980

Stockholms Universitet, Meteorologiska Institutionen.

”Aerosolers egenskaper och aerosolteknik” 1 betyg
Arbetslivserfarenheter


1955  

Praktikant i Kristinebergsgruvan

  

Kassör vid Svenska Handelsbanken ,Nordmaling, Åsele/Dorotea


1961 – 1965   

Radiokemist mm. vid Nobelinstitutet för Fysik


1966 – 2005   

Fysiker och så småningom myndighetsspecialist (interndosimetri och radon)

vid Statens strålskyddsinstitut. (SSI)


1967            

Sjukhusfysiker vid  Radiumhemmet


1974 –1976    

Fysiker vid Strålskyddsavdelningen vid CERN, Schweiz .


2006 -2014  

Konsult vid SSM (Strålsäkerhetsmyndighetenmed interndosimetri och radonlaboratoriet.

Utveckling av ny mätmetod av Rn-220


2007 -2008    

Mätning av Rn-220 och dess sönderfallprodukter i teletunnlar i Stockholm
Internationella samarbeten


NKS

EU projekt

 

CURRICULUM VITAE